Fungicidi

Pesticid Fungicid Buzz Ultra DF 

Naziv preparata: Topsin M
Klasa: fungicidi
Kultura: jabuka, višnja.

Pesticid Fungicid Nota 75WG 

Cuproking (trobazni bakar sulfat 360 g/l)